ASTRA  CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_066/0007290

Projekt je financován z OPZ a ESF.

Domov u studánky od září 2018 vstoupil do projektu ASTRA, prostřednictvím kterého chce podpořit své vize a plány související s transformací pobytových sociálních služeb.

Více informací získáte kliknutím na titulek