Sociálně terapeutické dílny

 
Cílová skupina 

Domov u studánky poskytuje službu sociálně terapeutické dílny lidem od 18 let věku, s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým, kteří nejsou umístitelní na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Kapacita

10 míst

Místo poskytování

Sociálně terapeutické dílny se nacházejí v pronajatých prostorách v České Třebové, ulice Ústecká 107.

Poslání 

Posláním sociálně terapeutických dílen Domova u studánky je podpořit klienty při získávání, rozvíjení a udržování jejich individuálních schopností v oblasti pracovních dovedností a návyků v co nejširší možné míře a popřípadě pomoci jim se zprostředkováním vhodného zaměstnání. 

Hlavní účel předmět činnosti

Domov u studánky je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti sociální službu sociálně terapeutické dílny podle § 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Sociální služby podrobně vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují výhradně oprávněné osobě pobývajících na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající mimo území Pardubického kraje.

Cíle
 • Podpora rozvoje pracovních návyků
 • Podpora rozvoje sociálních dovedností
 • Individuální podpora při rozvoji manuální zručnosti
 • Začleňování lidí se zdravotním postižením do života komunity (obec, město, vrstevníci, neformální skupiny)
Principy
 • Lidský přístup a pružnost - při plánování služby vycházíme z přání a potřeb klientů
 • Týmová spolupráce
 • Dodržování práv - klienti vědí, jaká mají práva a zařízení vytváří podmínky pro jejich naplňování
 • Vzájemná komunikace
 • Odbornost
 • Podpora běžného způsobu života
 • Důstojný přístup ke klientům
Forma a provozní doba poskytování

Služba je ambulantní a je poskytována celoročně ve všedních dnech od 8,00 do 15,00 hodin.