Sociálně terapeutické dílny

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Finanční prostředky pro poskytování sociální služby Sociálně terapeutická dílna Studánka jsou získávány v rámci projektu

Název:
Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji III
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015589

Popis projektu: Sociálně terapeutická dílna Studánka bude poskytovat podporu osobám se zdravotním postižením prostřednictvím dlouhodobého a pravidelného zdokonalování pracovních návyků a dovedností sociálně pracovní terapií, která zvyšuje šance pro začlenění do přirozeného sociálního prostředí, případně na trh práce.  

Projekt Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji III je spolufinancován Evropskou unií.

Cílová skupina 

Domov u studánky poskytuje službu sociálně terapeutické dílny lidem od 18 let věku, s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým, kteří nejsou umístitelní na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Kapacita

10 míst

Místo poskytování

Sociálně terapeutické dílny se nacházejí v pronajatých prostorách v České Třebové, ulice Ústecká 107.

Poslání 

Posláním sociálně terapeutických dílen Domova u studánky je podpořit klienty při získávání, rozvíjení a udržování jejich individuálních schopností v oblasti pracovních dovedností a návyků v co nejširší možné míře a popřípadě pomoci jim se zprostředkováním vhodného zaměstnání. 

1
2
3
4
5

Hlavní účel předmět činnosti

Domov u studánky je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti sociální službu sociálně terapeutické dílny podle § 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Sociální služby podrobně vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují výhradně oprávněné osobě pobývajících na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající mimo území Pardubického kraje.

Cíle
 • Podpora rozvoje pracovních návyků
 • Podpora rozvoje sociálních dovedností
 • Individuální podpora při rozvoji manuální zručnosti
 • Začleňování lidí se zdravotním postižením do života komunity (obec, město, vrstevníci, neformální skupiny)
Principy
 • Lidský přístup a pružnost - při plánování služby vycházíme z přání a potřeb klientů
 • Týmová spolupráce
 • Dodržování práv - klienti vědí, jaká mají práva a zařízení vytváří podmínky pro jejich naplňování
 • Vzájemná komunikace
 • Odbornost
 • Podpora běžného způsobu života
 • Důstojný přístup ke klientům
Forma a provozní doba poskytování

Služba je ambulantní a je poskytována celoročně ve všedních dnech od 8,00 do 15,00 hodin.