Chráněné bydlení

Cílová skupina

Domov u studánky poskytuje pobytovou sociální službu chráněné bydlení - služba je poskytována osobám od 18 let věku, s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým.

Kapacita

9 míst

Místo poskytování

Česká Třebová

Poslání

Posláním chráněného bydlení Domova u studánky je umožnit lidem s mentálním postižením bydlet v samostatných domácnostech v běžné zástavbě a poskytnout jim individuální podporu v takové míře, aby mohli žít způsobem srovnatelným se životem jejich vrstevníků.

Hlavní účel činnosti

Domov u studánky je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti sociální službu chráněné bydlení podle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Sociální služba se poskytuje výhradně oprávněným osobám pobývajícím na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněným osobám pobývajícím mimo území Pardubického kraje.

 

Chrnn-bydlen-La-1
Chrnn-bydlen-La-2
Chrnn-bydlen-La-3
Chrnn-bydlen-La-4

 

Cíle
 • Podporovat klienty na nezávislosti na poskytované sociální službě, a to v souladu s individuální plány a schopnostmi klienta
 • Podporovat klienty při zvládání péče o vlastní osobu
 • Formou individuálních nácviků podporovat klienty v rozvíjení jejich schopností a dovedností spojených se zvládáním chodu domácnosti - nakupování, vaření, úklid, péče o prádlo, hospodaření s financemi atd.
 • Podporovat přirozené vazby klientů s rodinou, přáteli a známými a dále podporovat při získávání nových sociálních kontaktů
 • Podporovat klienty ve využívání vnějších zdrojů a veřejně dostupných služeb
 • Rozvoj pracovních návyků a zapojování klientů na otevřeném trhu práce
 • Podporovat klienty při smysluplném využití volného času
 • Podporovat klienty při uplatňování svobodné vůle a jeho samostatném rozhodování s individuálním přihlédnutím na přiměřené riziko
Principy
 • Týmová spolupráce
 • Dodržování práv - klienti vědí, jaká mají práva, zařízení vytváří podmínky pro jejich naplňování
 • Vzájemná komunikace
 • Odbornost
 • Podpora běžného způsobu života
 • Důstojný přístup ke klientům.
 Ubytování

Služba Chráněné bydlení Domova u studánky je poskytována v pronajatých bytech. Vybavení bytů je uzpůsobeno běžné domácnosti.