Ceník domova pro osoby se zdravotním postižením

 

Úhrada klientů, kteří uzavřeli s Domovem u studánky Smlouvu o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižení:

Výše denní úhrady za poskytnutí ubytování

Za ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení, včetně provozních nákladů s tímto souvisejících hradí klient ve službě:

Pokoj Jednolůžkový Dvojlůžkový - trojlůžkový
Částka 210,--/den 200,--/den


Výše denní úhrady za poskytnutí stravy

Racionální strava Snídaně Dopolední svačina Oběd Odpolední svačina Večeře
Cena surovin 16,-- 9,-- 30,-- 7,-- 16,--
Režie 85,--        
Celkem 163,--        

 

Dietní strava Snídaně Dopolední svačina Oběd  Odpolední svačina Večeře
Cena surovin 16,-- 10,-- 32,-- 9,-- 16,--
Režie 85,--        
Celkem 168,--        
 
Výše úhrady za péči
Dle výše přiznaného Příspěvku na péči