Odlehčovací služby

 Cílová skupina

Domov u studánky poskytuje pobytovou sociální službu odlehčovací služby - služba je poskytována osobám od 18 let věku se zdravotním, chronickým a kombinovaným postižením, kterým poskytuje péči v domácím prostředí rodina

Kapacita

4 místa

Hlavní účel činnosti

Domov u studánky je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti podle § 44, zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Sociální služby se poskytují výhradně oprávněné osobě pobývající na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající mimo území Pardubického kraje.

os
os3
os4

Cíle služby
  • Umožnit trvale pečujícím osobám nezbytný odpočinek nebo prostor pro zajištění osobních potřeb (např. rekreace, hospitalizace ve zdravotním zařízení, pracovní povinnosti a jiné.
  • Současně zajistit lidem od 18-ti let věku se zdravotním, chronickým a kombinovaných postižením pobyt, stravu, podporu v oblastech stanovených v § 44 zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů
  • Posílit kompetence rodiny a snížit její závislost na sociálních systémech (např. trvalé umístění v sociálním zařízení)
Principy
  • Lidský přístup a pružnost - při plánování vychází z přání a potřeb klientů
  • Týmová spolupráce
  • Dodržování práv - klienti vědí, jaká mají práva a zařízení vytváří podmínky pro jejich naplňování
  • Vzájemná komunikace
  • Odbornost
  • Podpora běžného způsobu života
  • Důstojný přístup ke klientům
Ubytování

Klienti mají k dispozici dva jednolůžkové pokoje a jeden dvoulůžkový pokoj. Areál Domova se nachází v malebném prostředí uprostřed přírody. Bydlení i ostatní prostory jsou uspořádány s přihlédnutím k potřebám a zdravotnímu stavu klienta.