Domov u studánky je příspěvkovou organizací Pardubického kraje

Posláním Domova u studánky je zlepšovat kvalitu života lidí s postižením, podporovat jejich růst, rozvoj schopností a zachování samostatnosti, motivovat klienty v řešení jejich nepříznivé sociální situace a napomáhat jim při sociálním začleňování. Služby vychází z individuálních potřeb jednotlivých klientů a je poskytována převážně na adrese Domova u studánky a na dalších místech a při všech dalších činnostech, které Domov u studánky, v rámci svého poslání, pořádá nebo zajišťuje.

Poskytované sociální služby jsou službami obecného hospodářského zájmu (SOHZ), dle Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 a použití článku 106 ods.2) Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu 2021/21 EU. 

Všechny služby jsou poskytované za úhradu 

Ceník služby DOZP

Domov u studánky dále zajišťuje: 
 • Nezaopatřeným dětem poskytne osobní vybavení, drobné předměty běžné denní potřeby a některé služby s přihlédnutím k jejich potřebám,
 • Zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči,
 • Výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně hospodaření s movitým a nemovitým majetkem ve vlastnictví Pardubického kraje a s vlastním majetkem, nakládání s ním v souladu se zřizovací listinou, včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti,
 • Umožnění praktické výuky školám se sociálním zaměřením,
 • Zprostředkování dobrovolnické činnosti,
 • Plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb
Svým klientům Domov u studánky nabízí ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových, případně třílůžkových pokojích. Areál Domova se skládá z několika budov, které tvoří jednotlivá oddělení.
 • Hlavní budova

  Budova je rozdělena na přízemí a patro. V patře se nacházejí ubytovací prostory a klienti zde mají dispozici společenské místnosti, které slouží mimo jiné využívají k zájmovým a volnočasovým aktivitám. Patro je upraveno bezbariérově. Klienti se zhoršenou pohyblivostí mají možnost využívat polohovací lůžka a křesla, polohovací pomůcky, pomůcky proti proleženinám, různé zdravotnické pomůcky a zvedací zařízení do vany i lůžka. Součástí budovy je i letní zahrada, kterou klienti využívající k zábavě i odpočinku. V přízemí budovy jsou umístěny kanceláře, prádelny, šatna zaměstnanců, pracovna vedoucí doplňkových služeb zdravotnických a místnost pro návštěvy.

 • Okál

  V této budově je ubytování v "rodinných" buňkách, kde spolu žijí klienti různého věku a různého stupně závislosti. Na tomto patře je umístěna koupelna s masážní vanou. V přízemí se nachází vzdělávací třída, pracovna a tělocvična. Pracovna je rozdělena na dvě poloviny. V jedné polovině probíhají pracovní, vzdělávací či zájmové činnosti a ta druhá slouží k oddechu, poslechu hudby a sledování televize či videa. Nachází se zde také tělocvična, kde mohou klienti využít terapeutický míčkový bazén, gymnastické míče, rehabilitační podložky, popřípadě boxovací pytel.

 • Kolonáda

  Tento objekt byl nově zrekonstruován v roce 2015. Díky finanční podpoře Pardubického kraje byl opraven tak, aby splňoval náročné požadavky na bydlení lidí s vysokou mírou podpory. Kapacita tohoto objektu je 9 osob. Je zde umístěno stropní, zvedací a asistenční zařízení, které umožňuje klientům pohyb po celé budově. Prostor Kolonády je tvořen obývacím pokojem, jehož součástí je kuchyňský kout, dále pokoje klientů a bezbariérové hygienické zázemí.

 • Modrý dům

  Zde se v přízemí stravují v oddělených prostorách jak klienti domova, tak i zaměstnanci. V přízemí je také kuchyň. V patře, kde je ubytování, se nachází masážní vana s místností, která slouží jako obývací pokoj. Tam se provádějí nejrůznější zájmové a volnočasové aktivity. Na konci chodby jsou dveře na velkou zastřešenou terasu, z které je krásný výhled do okolí, a kde v letních měsících probíhá grilování.

 • Centrum denních aktivit

  Zde klienti mají možnost využít cvičnou kuchyni a šicí dílnu. V prvním patře se pak nachází místnost pro muzikoterapii a keramická dílna. Na Centrum navazuje další budova, která slouží jako dílny pro údržbáře a garáže.

 

 V areálu Domova u studánky je krytý bazén, hřiště na petanque a kuželky, stolní tenis, volejbalové hřiště, terapeutická zahrada, rybník a ohniště. Budovy jsou obklopeny zahradou s klidným posezením pro klienty. Uprostřed areálu se nachází kaplička, kde se konají pravidelně bohoslužby. Ve vrchní části areálu se nachází zrekonstruovaný vodní pramen.

K Domovu patří také ubytovna pro zaměstnance, kterou si lze využít jako ubytování pro rekreační účely

Domov u studánky disponuje vlastní kuchyní s moderním zařízením. Všechna jídla jsou klientům podávána na společné jídelně, případně na jednotlivých odděleních s ohledem na zdravotní stav a schopnosti klientů. Strava je podávána až 6x denně v souladu se zdravou výživou a doporučení lékaře. Klient má možnost výběru základních diet a úpravy stravy dle aktuálního zdravotního stavu a dle ordinace ošetřujícího lékaře.

PÉČE

Péči o naše klienty zajišťují pracovníci v sociálních službách. Rozsah péče je závislý na typu služby, kterou klient využívá a na jeho individuálních potřebách. Péče je hrazena z Příspěvku na péči.

ZDRAVOTNÍ PÉČE

Zdravotní péče je zajišťování zdravotními sestrami, které poskytuje odborné zdravotní úkony 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Lékařskou péči zajišťuje smluvní praktický lékař 1x v týdnu nebo dle potřeby a psychiatr 1x za 14 dní. Specifická vyšetření jsou zajišťována v okolních nemocnicích a odborných pracovištích.

ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Základní sociální poradenství je zajišťují sociální pracovnice. Zabývají se oblastmi: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a aktivizační činnosti.

 Domov u studánky je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti sociální služby
 • Domovy pro osoby se zdravotním postižením, podle § 48 zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • Chráněné bydlení, podle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • Odlehčovací služby, podle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.