Ceník chráněného bydlení

Úhrada klientů, kteří uzavřeli s Domovem u studánky Smlouvu o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení:

Výše denní úhrady za poskytnutí ubytování

Pokoj Jednolůžkový Jednolůžkový - Jelenice ČT
Částka 160,--/den 210,--/den

Výše denní úhrady za poskytnutí stravy

  Snídaně Dopolední svačina Oběd Odpolední svačina Večeře
Cena surovin 16,-- 9,-- 30,-- 7,-- 16,--
Celkem 78,--        

Výše úhrady za péči

 100,--/h úkonu (částka se poměrně krátí dle skutečně odebrané péče)