Ceník chráněného bydlení

Úhrada klientů, kteří uzavřeli s Domovem u studánky Smlouvu o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení:

Výše denní úhrady za poskytnutí ubytování

Pokoj Jednolůžkový Jednolůžkový - Jelenice ČT
Částka 160,--/den 210,--/den

 


 
Výše úhrady za péči

130,--/h úkonu (částka se poměrně krátí dle skutečně odebrané péče)