Ceník odlehčovacích služeb

Úhrada klientů, kteří uzavřeli s Domovem u studánky Smlouvu o poskytnutí odlehčovacích služeb:

Výše denní úhrady za poskytnutí ubytování

Pokoj s praním osobního prádla bez praní osobního prádla
Jednolůžkový  210,--/den 205,--/den
Vícelůžkový  200,--/den 195,--/den

Výše denní úhrady za poskytnutí stravy

Racionální strava Snídaně Dopolední svačina Oběd Odpolední svačina Večeře
Cena surovin 32,-- 11,-- 70,-- 10,-- 40,--
Celkem 163,--        

 

Dietní strava Snídaně Dopolední svačina Oběd Odpolední svačina Večeře
Cena surovin 32,-- 14,-- 70,-- 12,-- 40,--
Celkem 168,--        

 

Výše úhrady
130,--/h (částka se poměrně krátí dle skutečně spotřebované péče)