Jestliže čtete tuto stránku, je pravděpodobné, že uvažujete o dobrovolnické činnosti. Možná už máte všechny informace, které potřebujete, ale třeba jste tu i proto, že další informace teprve hledáte.

Začneme tedy od začátku a řekněme si, co vlastně takové dobrovolnictví je. Dobrovolnictví je činnost, kterou vykonává dobrovolník, bez nároku na finanční odměnu. Možná si teď říkáte: "A proč bych to tedy měl dělat?" Je to prosté. Dobrovolnická činnost vás obohatí o spoustu zkušeností v komunikaci s jinými lidmi, dá Vám pocit užitečnosti, získáte nové kontakty, uvidíte zblízka jak fungují sociální služby. Pokud jste studentem, bude Vás zajímat, že po roce odvedené dobrovolnické činnosti dostanete osvědčení, které můžete přiložit k přihlášce na VŠ.

Co je obsahem dobrovolnické činnosti v Domově u studánky? Jak jste už asi zjistili, Domov u studánky poskytuje služby osobám s mentálním postižením. Od dobrovolníků očekáváme, že budou s našimi klienty trávit jednu až dvě hodiny týdně, kdy si s klienty budou povídat, číst, doprovázet je na vycházky, a podobně, takže se určitě nemusíte bát těžké práce.

 

 

S každým dobrovolníkem je sepsaná smlouva a každý dobrovolník je pojištěn. Pojištění vyřizuje Dobrovolnické centrum Světlo v Ústí nad Orlicí, se kterým spolupracujeme. Od dobrovolníků požadujeme aby byli očkováni proti hepatitidě B. Je to v zájmu dobrovolníka i našich klientů. Každý z dobrovolníků podepisuje zároveň se smlouvou kodex dobrovolníka a mlčenlivost. Dobrovolník se musí zúčastnit výcviku, který organizuje DC Světlo a dalšího proškolení ohledně bezpečnosti a provozu Domova, které Vám poskytne zaměstnanec Domova. Dobrovolníkům je zajišťována pravidelné supervize, která je pro dobrovolníky povinná. Jedná se o posezení s ostatními dobrovolníky, kde si můžete sdělit své zážitky, úspěchy, nebo když si potřebujete vyjasnit některé situace, které mezi Vámi a klientem nastaly při dobrovolnické činnosti. Supervizi vede zkušený supervizor.

Jaká by měla být dobrovolníkova povaha? Dobrovolník by měl být komunikativní člověk, obzvláště, když dělat dobrovolnickou činnost v našem Domově. Naši klienti jsou ve většině velmi komunikativní a potřebují zpětnou vazbu. Věk dobrovolníka nerozhoduje. Dobrovolníkem se může stát každý od 15-ti let (pokud Vám nebylo 18 let je zapotřebí souhlasu rodičů s dobrovolnickou činností).

Pokud byste měli zájem o více informací kontaktuje sociální pracovnice  - Kontakt

 

Podívat se můžete také na webové stránky:

Národní dobrovolnické centrum Hestia

Dobrovolnické centrum Ústí nad Orlicí