Domov pro osoby se zdravotním postižením

Cílová skupina

Domov u studánky poskytuje pobytovou sociální službu, osobám s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinace s postižením tělesným nebo smyslovým od 18 let; lidem s vysokou potřebou podpory, u kterých je nezbytná pobytová sociální služba.

Kapacita

 72 míst

Místo poskytování

Anenská Studánka

Poslání

Posláním Domova u studánky je zlepšovat kvalitu života lidí s mentálním postižením, podporovat jejich osobní růst, rozvoj schopností a zachování samostatnosti, motivovat klienty k řešení jejich nepříznivé sociální situace a napomáhat jim při sociálním začleňování.

Hlavní účel, předmět činnosti

Domov u studánky je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti sociální služby podle §  48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Sociální služby se poskytují výhradně oprávněným osobám pobývajícím na území Pardubického kraje. Pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající mimo území Pardubického kraje.

 

Modr-dm
Okl

Cíle
 • Podporovat klienty v nezávislosti na pobytové sociální službě, a to v souladu s individuálními plány a schopnostmi klienta.
 • Udržovat u klientů stávající a rozvíjet nové schopnosti a dovednosti, a to jak manuální, tak i duševní.
 • Podporovat přirozené vazby klientů s rodinou, přáteli a známými.
 • Podporovat klienty ve využívání vnějších zdrojů.
 • Zapojovat klienty na otevřeném trhu práce.
 • Podporovat klienty v začleňování do běžné společnosti.
  Principy
 • Lidský přístup a pružnost - při plánování služby vycházíme z přání a potřeb klientů
 • Týmová spolupráce
 • Dodržování práv - klient vědí, jaká práva a zařízení vytváření podmínky pro jejich naplňování
 • Vzájemná komunikace
 • Odbornost
 • Podpora běžného způsobu života
 • Důstojný přístup ke klientům
Ubytování

Areál domova, který se nachází v malebném prostředí uprostřed přírody, se skládá z několika budov. Klienti bydlí v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. Bydlení i ostatní prostory jsou uspořádány s přihlédnutím k potřebám a zdravotnímu stavu klientů. Nově má Domov u studánky k dispozici zrekonstruovaný objekt, který je vybavený pro poskytování péče a podpory pro klienty s těžkým zdravotním postižením.