Projekt: Krajka

Byl podán projekt CZ: Krajka

Číslo programu: 03

Název programu: Operační program Zaměstnanost plus

Číslo výzvy: 03_22_027

Název výzvy: Zavádění nových řešení ve službách podporujících sociální začleňování (1)

 

V současné době projekt splnil formální náležitosti, čekáme na vyjádření komise, zda bude projekt vybrán k realizaci.