Projekt: Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

V současné době probíhá za podpory Evropské Unie a Ministerstva pro místní rozvoj výstavba komunitní domácnosti v Rudolticích.

Registrační číslo:   CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017326

Program:              Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy:          101.

Specifický cíl:        SC 6.1. - Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností

Žadatel:               Pardubický kraj

 

Cíl projektu: Projekt řeší novostavbu domu, kde bude poskytováno ubytování pro 6 osob z cílové skupiny Domov pro osoby se zdravotním postižením. V domě vznikne i zázemí pro pracovníky poskytující sociální služby. Cílem projektu je transformace služeb a zvýšení odolnosti sítě poskytovatelů sociálních služeb v souladu se specifickým cílem 6.1 REACT-EU.