Odborné vybavení

 

Kromě nejrůznějších typů zvedáků jsme vybaveni speciálním stropním zvedacím zařízením, což je systém kolejnic, zvedacích jednotek a speciálních pacientských závěrů, pomocí kterých lze zvednout a v dosahu kolejnic kamkoliv dopravit klienta a tam mu asistovat při úkonech jako je použití WC, sprchování a koupání, usazení na vozík, odpočinkové či pracovní sezení, na rehabilitační lehátko, podlahu nebo žíněnku, do bazénu apod. Použitím speciálního závěru lze pracovat na výcviku chůze a systém se tak stává aktivním nástrojem rehabilitace. Tento systém pak přináší komfort jak klientovi, tak pečujícímu personálu.

Další vybavení

  • Polohovatelná lůžka jsou elektronicky poháněná lůžka s laterálním náklonem, která výrazně usnadňují polohování klienta s minimálním úsilím. Slouží k předcházení vzniku dekubitů, stlaní lůžka, usnadňují hygienu a péči o pokožku a další úkony, které vyžadují otáčení klienta.
  • Polohovatelná vana
  • Vana s bočním vstupem je určena pro klienty, kteří jsou schopni se sami přesunout z invalidního vozíku nebo toaletního křesla.
  • Speciální upravený automobil pro přepravu lidí s handicapem
  • Antidekubitní pomůcky