Anenská pouť 2018

Tradiční Anenská pouť, která se v letošním roce konala 29. července, je za námi.  Děkujeme všem návštěvníkům, kteří se letošní akce zúčastnili. 

 Domov u studánky jako správce osobních údajů zpracovává tyto údaje v souladu se zákonnými normami. Účel a způsob zpracování je uvedený v Registru agend, pravidla jsou popsána ve Směrnici na ochranu osobních údajů. Tyto a další dokumenty podle nařízení GDPR jsou k dispozici u statutárního zástupce organizace.

 

 

 

Projekt Chytré služby


 

Tento projekt je spolufinancován z prostředků EFS prostřednictví operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Projekt: CHYTRÉ SLUŽBY č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000866 

Další články...