Muzikoterapie

 Klienti se v muzikoterapii učí smyslu pro rytmus, procvičují zpěv, hrají na různé tradiční i netradiční (etnické) hudební nástroje. Mají možnost si ve skupinkách hravou formou rozvíjet myšlení, vnímání, tvořivost, fantazii, empatii, koncentraci pozornosti, schopnost spolupráce, vztah k hudbě, muzikálnost, rytmizaci komunikace. Muzikoterapie probíhala pod vedením zkušeného lektora Mgr. Jana Rybky.

 

Hudebně dramatický soubor složený z klientů Domov u studánky se pravidelně účastní kulturních akcí pořádaných v okolí.