Hledáme zapálené pracovníky na pozici přímá obslužná péče o osoby s postižením v pobytové sociální službě. Čeká na Vás zajímavá, kreativní práce s lidmi s mentálním postižením, kde žádný den není stejný.

Projekt Chytré služby


 

Tento projekt je spolufinancován z prostředků EFS prostřednictví operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Projekt: CHYTRÉ SLUŽBY č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000866 

  • 1
  • 2