Povolení návštěv v Domově u studánky

  Domov u studánky – služba DOZP od 11. 12. 2020

 

Pravidla pro návštěvy klientů: 

·         Návštěvy klientů v areálu Domova u studánky:

o   maximálně 2 osoby k jednomu klientovi,

o   zájemce o návštěvu se vždy předem telefonicky domluví s vedoucí úseku v pracovní den od 7:00 do 14:00 hodin. Návštěvy budou probíhat v časech od 9:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin, vždy na 30 minut.

o   návštěvy do areálu pouští pověřený pracovník, který provede následující úkony:

§  změří návštěvě bezdotykovým teploměrem tělesnou teplotu, která nesmí přesáhnout 37°C,

§  předá k vyplnění písemné prohlášení o nepřítomnosti symptomů onemocnění COVID-19;

§  v případě, kdy je vše v pořádku, pustí návštěvu do areálu.

 

·         Návštěvy probíhají ve vyhrazených prostorách Domova u studánky:

o   Kolonáda - návštěvy budou probíhat v zimní zahradě na základě rezervace,

o   Modrý dům, Okál a Oddělení - návštěvy budou probíhat ve vestibulu výtahu v Hlavní budově na základě rezervačního systému.

 

·         Pracovník klienta doprovodí k návštěvě a v dohodnutém čase jej zase vyzvedne.

·         Osoby jsou povinny používat po celou dobu návštěvy respirátory třídy FFP2/FN95 bez výdechového ventilu nebo vyšší, který si návštěvník donese, a pokud je to možné, včetně klienta. Návštěva bez respirátoru uvedených parametrů nebude umožněna.

·         Po každé návštěvě je nutné provést dezinfekci ploch, kterých se dotýkají ruce a 15 minutové větrání.

·         Návštěvy v pokojích klientů jsou možné pouze ve výjimečných případech a se svolením ředitelky Domova u studánky.

 

·         Pohyb klientů mimo areál:

o   klienti mohou opouštět areál;

o   při opuštění areálu je nutné dodržovat hygienická opatření:

§  nošení roušek

§  zvýšená dezinfekce rukou.

  

 

Několikadenní návštěvy klientů v rodině, příbuzných atp.:

·         Návštěva, u které bude klient pobývat, se předem telefonicky domluví s vedoucí úseku na dni a hodině příjezdu.

·         Při příjezdu vyčká návštěvě u vstupní brány příchodu pracovníka s klientem.

·         Stejným způsobem probíhá i návrat z návštěvy – pracovník si klienta převezme u vstupní brány.

 

 

 

10. 12. 2020                                                          Mgr. Jitka Beránková