Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji

 

 Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji, reg.č. CZ 1.04/3.1.03/87.00026 

 Smysl a cíl projektu
Zpracování transformačních plánů je prvním krokem ke změně způsobu poskytování sociální služby.
Možnost volby osob se zdravotním postižením, zvolit si na rovnoprávném základě s ostatními místo pobytu, kde a s kým budou žít a nebyly nuceny žít ve specifickém prostředí.
Přístup ke službám poskytovaným v domácím prostředí, rezidenčním službám a dalším podpůrným komunitním službám, včetně osobní asistence, která je nezbytná pro nezávislý způsob života a začlenění do společnosti a zabraňuje izolaci nebo segregaci.
Realizátor projektu

Instand, o.s., partnerem projektu je Krajský úřad Pardubického kraje.

 Vize Domova u studánky v rámci transformace

" Prostřednictvím kvalitních, dostupných a provázaných sociálních služeb umožnit lidem se zdravotním postižením žít způsobem života, který si sami zvolí a stát se součástí místních komunit v prostředí měst nebo vesnic na území Lanškrounska, Moravskotřebovska a Českotřebovska. Služby budou poskytovány týmem kvalifikovaných pracovníků, v přiměřené míře, na základě individuálního přístupu a specifických potřeb klientů. Nedílnou součástí poskytovaných služeb bude spolupráce a komunikace s rodinami a blízkými osobami klientů, včetně budování dobrých vztahů s veřejností."

(Tranformační plán Domova u studánky, 2014)

Ke stažení

Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb.

Metodika pro konzultanty, kteří v zapojených DOZP podporující tvorbu transformačních plánů.

Příloha č.1 k Metodice pro konzultanty, kteří v zapojených DOZP podporují tvorbu transformačních plánů.

 

 

.